Pakalpojuma saņemējs apzinās, ka viņu uzņēmējdarbības sekmes ir atkarīgas tikai no viņu pašu spējām sekmīgi pielietot apmācību un konsultāciju laikā iegūtās zināšanas, kā arī no viņu pašu spējām tās papildināt arī pēc apmācību un konsultāciju beigām, kā arī regulāri sekojot līdzi EBAY, AMAZON, SHOPIFY un MOZELLO platfromu darbības izmaiņām.

SIA KP SOLUTIONS apliecina, ka www.kpsol.lv lapā esošajos pakalpojumos - konsultācijās un apmācībās, netiek piedāvāti risinājumi, kurus var definēt kā "veiksmes formulas" vai jebkāda cita veida ātras peļnas sistēmas un metodes; mūsu pakalpojumu saņemējiem ir iespēja padziļināti apgūt EBAY, AMAZON, SHOPIFY un MOZELLO tirdzniecības platfromu darbību un funkcijas, lai maksimāli īsā laikā varētu patstāvīgi un pilnvērtīgi izmantot šo platfromu piedāvātās iespējas sava uzņēmuma produktu tirdzniecībai. 

Piesakoties, kā arī veicot samaksu par SIA KP SOLUTIONS piederošajā www.kpsol.lv lapā piedāvātajiem pakalpojumiem, to saņēmējs apliecina, ka piekrīt šiem noteikumiem un ka tam ir saprotams piedavāto pakalpojumu saturs un paredzētās sadarbības metodes; kā arī, pakalpojuma saņēmējs apliecina, ka iegadāto konsultāciju un apmācību laikā pildīs mūsu uzdevumus un sekos sniegtajiem padomiem tiktāl, cik tie nav pretrunā ar pakalpojuma pircēja darbības motīviem, statūtiem, labās prakses uzņēmējdarbību un spēkā esošo likumdošanu.

Pakalpojuma saņēmējs apliecina, ka ir informēts par to, ka SIA KP SOLUTIONS neuzņemas jebkādu atbildību par šajā interneta vietnē piedāvāto pakalpojumu saņēmēju (pircēju) pārdošanas rezultātiem viņu vadītajos interneta tirdzniecības resursos, ne pirms savstarpējās sadarbības uzsākšanas, ne tās laikā, ne pēc tās noslēguma.